Pocztówka z Rydzyny

Informacje o projekcie

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 15 do 19 lat mieszkających na terenie Gminy Rydzyna.

Poprzez przeprowadzoną rekrutację do przedsięwzięcia zgłosiło się 11 osób.

Realizacja projektu odbywać się będzie od 01.02.2015 do 31.08.2015 poprzez warsztaty rozszerzające wiedzę z zakresu fotografii i grafiki komputerowej na podstawie których zostaną wykonane przez uczestników pocztówki promujące miejsce zamieszkania.

Zakończeniem projektu będzie stworzenie 4 wystaw plenerowych pocztówek stworzonych podczas warsztatów oraz stworzenie galerii internetowych. Wystawy pozwolą na społeczną identyfikację projektu.

Pierwszy wernisaż odbędzie się 24.05.2015 podczas Święta Jukundusa.

W ramach podsumowania działań planujemy przeprowadzić wycieczkę edukacyjną do nowoczesnej pracowni graficznej.

Celem projektu jest zwiększenie wiary we własne możliwości u młodych ludzi mieszkających w Gminie Rydzyna.

Poprzez nasz działania spodziewamy się integracji młodzieży biorącej udział w warsztatach i rozwinięcie umiejętności pracy w grupie, rozszerzenie wiedzy o technice fotografii artystycznej i obsłudze programu graficznego Corel, zwiększenie swojego udziału w opracowaniu i rozpowszechnianiu informacji na temat swojego lokalnego środowiska oraz szersze zaangażowanie młodzieży w wolontariat.