O Jukundusie

Rydzyńskie Stowarzyszenie Jukundus zostało założone 8 stycznia 2014r.

Nazwa stowarzyszenia zaczerpnięta została od imienia rzymskiego Legionisty spoczywającym w rydzyńskim kościele. Teraz nasuwa się pytanie…

„Ale kim był Jukundus?”

Św. Jukundus. Rzymski żołnierz i męczennik zabity za Dioklecjana ok. 250 roku. Święty Jukundus nawrócony i zachwycony wiarą chrześcijańską nie mógł oddać boskiej czci cesarzowi, dlatego został zabity przez ścięcie mieczem. Jego relikwie sprowadził z rzymskich katakumb książę August Sułkowski w 1777r. Uroczyste wprowadzenie relikwii i złożenie ich w ołtarzu głównym w Rydzynie, za kryształową szybą nastąpiło 15 lipca tegoż roku. Relikwie podczas II Wojny Światowej zostały sprofanowane. Po wojnie relikwie zebrano i złożono w ołtarzu, gdzie znajdują się do dzisiaj.

Założycielami Stowarzyszenia jest grupa kilkunastu osób świeckich działających przy Parafii. Wybierając nazwę Stowarzyszenia kierowaliśmy się odwagą i postawą osoby Św. Jukundusa. Jednym z najważniejszych elementów działalności Naszego Stowarzyszenia jest fundacja Stypendiów Akademickich.