Rydzyńskie Stowarzyszenie Jukundus zrealizowało kilkanaście projektów. Istotnym ogniwem są osoby działające społecznie, są to pomysłodawcy i animatorzy z którymi działa młodzież.